Global Accounting Solutions

Global Accounting Solutions

Нашите услуги


1. Данъчна декларация за самонаети лица (Tax Return, Self Employed)2. Връщане на данъци (CIS)


3. Учредяване на ООД (Limited Company)


4. Годишно счетоводно приключване на ООД(LTD)


5. Месечно подаване на VAT декларация


6. Заверка на финансов отчет


7. Национален осигурителен номер


8. Банкови сметки (лични, бизнес)


9. CSCS карта (+учебник)


10. Данъчна консултация


11. Бизнес консултации и съветване


Други услуги


1. Административно съдействие с подаване на документи за работни карти (Yellow/Blue card)

Ние работим с имиграционен адвокат

2. Съдействие за подаване на документи за постоянно пребиваване в UK (Indefinite Leave to Remain)

Ние работим с имиграционен адвокат

3. Заверен превод на документи(български – английски, английски - български, английски - румънски, румънски - английски)(Bulgarian – English, English - Bulgarian, English - Romanian, Romanian - English)4. Съдействие за всички видове помощи


5. Изготвяне на бизнес планове за банкови кредити


6. Консултации по правни проблеми в България