Global Accounting Solutions


Računovodstvene usluge i profesionalno savjetovanje za mala poduzeća
www.croatiansuk.co.uk
Global Accounting Solutions

Naše usluge


1. Administrativna pomoć oko dobivanja National Insurance broja (NIN)


2. Administrativna pomoć oko dobivanja Unique Tax Reference broja (UTR; Self-employment registration)3. Administrativna pomoć pri otvaranju osobnog i/ili poslovnog bankovnog računa (potrebna putovnica i osobna iskaznica)4. Administrativna pomoć oko dobivanja radne dozvole (Yellow/Blue Card) sa UK Border Agency. Uključena suradnja sa odvjetnikom5. Pružanje usluga poslovnog i poreznog savjetovanja6. Pomoć u izradi godišnjeg obračuna za samozaposlene u građevini (CIS; povrat poreza)7. Pomoć u osnivanju Limited Company


8. Pomoć u izradi godišnjeg obračuna Limited Company


9. Povrat poreza (VAT)


10. Administrativna pomoć prilikom pristupanja ispitu u svrhu dobivanja: CSCS Card (namjenjena osobama koje rade u građevinskoj industriji; predavanje je omogućeno na hrvatskom jeziku)
11. Certificirani prijevodi dokumenata (Hrvatski-Engleski ; Engleski-Hrvatski)12. Administrativna pomoć oko dobivanja socijalnih olakšica za EU građane (Work Tax Credit, Child Tax Credit, Child Benefits, Maternity Allowance, Housing Benefits, itd.)
13. Administrativna pomoć oko dobivanja Permanent Residance dokumenta, koji se može ostvariti tek nakon legalnog petogodišnjeg boravka u UK. Uključena suradnja sa odvjetnikom